Beregningshjælp belastningstabeller

Beregningshjælp

Punkt 1.

For at kunne vælge den rigtige ristetype og dimension, er det vigtigt at vide, hvilken belastning risten vil blive udsat for. Nedenfor beskrives nogle grundregler:

Type belastning Beregnet belastning (kN/m²)

Belastning med enkeltperson

= 3,0

Almindelig gangtrafik

<= 5,0

Kørende trafik (personbiler, lastbiler, gaffel-trucks)

Bestemmes af kraftigste hjultryk og den flade, der belastes af hjulet.

1 kN/m² = 100 kg/m²

Jævnt fordelt belastning og punktbelastning

Punkt 2.

I tabellerne for Q er sikkerhed indregnet baseret på mellemste sikkerhedsklasse.

For samtlige tabeller gælder følgende:

Til venstre for markeringerne er nedbøjningen < 1/200 af spændvidden.

 

Punkt 3.

Belastningsformel 3.1

 

Effektiv bærebredde, inkl. lastspredning, ved punktlast:

Beff.

= B + 0.1 + (0,256 / F) x (L^2 / (L - (c / 2))) dog højst

Bmax

= B + (1,493 / F) x (L^2 / (L - (c / 2)))

Beff.

= effektiv bærebredde i meter inkl. lastspredning i én retning

B

= trykflade bredde i meter på tværs af bæreretningen

F

= karakteristisk punktlast i kN

L

= spændvidde i meter

c

= trykflade dybde i meter langs med bæreretningen

Mmax kNm/m

= (Fd / (4 x Beff)) x (L - (c / 2))

Fd

= regningsmæssig punktlast i kN

 

Punkt 3.2

Beff er mellem 0,07 m og 0,19 m større end af 3.1, men der ses ofte bort fra dette, da den afhænger af variablen støttestålenes dimension. De mindste Ø4 mm (ls=0,07 m) og de største er Ø7 mm (ls=0,19 m). Der kan interpoleres mellem disse værdier. Støttestål 8x1,5 mm modsvarer ø4,97 mm. Støttestål 10x2 mm modsvarer ø6,35 mm.


Punkt 4

Lastspredning S = Beff - B kan fordobles ved brug af lastspredningsclips eller 4-sidet understøtning. Ved trin, reposer eller entreriste med trinforkant kan lastspredningen S = Beff - B fordobles fra trinforkanten. Resulterende lastbredde Bres = B + 2S.

Note:
Bres kan aldrig overstige et trins dybdebredde med mindre de boltes sammen, svejses sammen eller understøtter hinanden via stødtrin.

Punkt 5

Normalt kan Welands gitterriste beregnes bæredygtige med udgangspunkt i karakteristisk spænding 310 MPa hhv 355 MPa for Kørerist. Normalt sættes den tilladelige nedbøjning til 1/200 af spændvidden med mindre den midlertidige nedbøjning er uden betydning.

Punkt 6

Belastningsværdierne for Køreristene er beregnede. Værdierne gælder for mellemste sikkerhedsklasse. Weland kan tilbyde visse riste med højere strækgrænser og i andre ribbeafstande. Kontakt venligst Weland i grænsesituationer eller ved andre lasttilfælde for optimering.

Punkt 6.1

Ved optimeringsberegninger anvendes alene de lovpligtige faktorer i Eurocode 0, 1 og 3, med de danske nationale annekser, hvorved væsentligt højere tilladelige belastningsværdier opnås.

Brochurer

 

Tellus

Tellus - Modulsystem til affaldsskure og cykelskure

Dato:
07-03-2024
Antal sider:
12
pdf

Øvrigt

Der er ingen reference billeder for nu.