Terminologi, pressvejste gitterriste

Bærestål

Fladstål stillet på højkant. Bærestålet udgør den bærende konstruktion i risten.


Støttestål

Rundstænger, der retvinklet forbinder støttestålene. Samlingerne er pressvejste.


Tandet udførelse

Bærestål med tandet overside for ekstra skridsikkerhed.


Maskevidde

c/c mål mellem bærestål indbyrdes og støttestål indbyrdes.


Gitterriste- længde/spændvidde/ bæreståls-længde

Gitterristelængde = bærestålslængde inkl. kantstål for enderne. Spændvidden = afstanden mellem to understøtninger. Riste kan med fordel ligge over to eller flere understøtninger. Bærestålsretningen markeres med på tegningen.Ved angivelse af mål noteres bærestålsmålet som første mål, f.eks. 815 x 1000 mm


Ristebredde (støttestålsmål)

Ristebredden = længden af støttestålene.


Gitterriste højde

Ristehøjden = højden af bærestålene.


Sammenfaldende støttestål

Som standard er støttestålene ikke sammenfaldende, men leveres vilkårligt placeret - se skitse.


Kantstål

Fladstål som svejses mod bærestålsenderne og sammenbinder disse. (Har normalt samme højde som bærestålene).


Højt kantstål, sparkekant

Kantstål som er højere end bærestålene og med den overskydende del over risten.


Dybt kantstål

Kantstål som er højere end bærestålene og med den overskydende del under risten (anvendes typisk som kantfor-stærkning).


Hulmål

Det ”stramme” mål på den åbning gitterristene skal ligge i.


Gitterriste mål

Nøjagtigt mål på risten. Det samlede ristemål bør altid være 6 - 10 mm mindre end hulmålet. Gælder i både længde- og bredderetningen.


Lysmål

Det åbne mål som risten skal dække. (Afstanden mellem underlagenes inderkanter).


Tilpasnings stykke

Gitterrist, som skæres ned til nærmeste hele maske < end den ønskede ristetilpasning, ud mod en begrænsning. (Afregnes som bruttobredde).Udskæringer

Et samlende begreb for forskellige typer af skæringer - se nedenfor.

Retvinklet skæring

Skæring som foretages vinkelret mod bære- og støttestænger.


Facon skæringer

Alle skæringer som ikke foretages vinkelret mod bære- og støttestål.


Bruttoareal

Beregnes på basis af den standard-bredde på 500 eller 1000 mm, som risten udskæres af. Anvendes til afregning af risteforbrug.


Nettoareal

Ristens nettooverflade inkl. udskæringer.Terminologi, pressvejste gangriste

Mål/ udlægning/spænd

Ristelængden = bærestålslængden inkl. kantstål. Spændvidden er afstanden mellem to underlag (lysmål). Riste kan ofte med fordel ligge over to eller flere spænd. Ved bestilling angives bærestålslængden som første mål, f.eks. 810 x 1000 mm.


Ristemål

Ristemål er mål på selve risten. Risten skal altid være 6-10 mm mindre end rammen eller anden ydre begrænsning. Dette gælder både længde og bredde.


Breddemål (+ evt. tilpasningsstykke)

Ristenes standardbredde er altid 1000 mm. For at udfylde det ønskede udlægningsmål tilskæres en standardrist langs ydersiden af det bærestål, der ligger tættest ved det ønskede tilpasningsmål. Skæresnit koldgalvaniseres.


MålbetegnelserTerminologi, A-riste

Bærestål

Fladstål stillet på højkant. Bærestålet udgør den bærende konstruktion i A-risten. Dette mål er i princippet valgfrit, dog bør det ikke overstige 100 mm.


Støttestål

Fladstål, som binder bærestålene sammen i en ret vinkel. c/c målet mellem støttestålene vælges som multipler af c/c 11,1 mm. Med andre ord 11,1 - 22,2 - 33,3 osv.


Kantstål

Fladstål, som svejses på hele vejen rundt. Sammenbinder bærestål og støttestål.


Produkthåndbog

Brochurer

 

Tellus

Tellus - Modulsystem til affaldsskure og cykelskure

Dato:
07-03-2024
Antal sider:
12
pdf

Tegninger

Vedligeholdelsesvejledninger

Øvrigt

Billedgalleri


Søg efter billeder
   
Se side af 1

Nu vises: 

 • au1023.jpg

  au1023.jpg

  04-10-2013


  Inkluderet i galleriet:

  Lyskasseriste

 • aw2459_100602B.jpg

  aw2459_100602B.jpg

  05-09-2013


  Inkluderet i galleriet:

  Riste type A

 • aw2458_100602B.jpg

  aw2458_100602B.jpg

  05-09-2013


  Inkluderet i galleriet:

  Riste type A

 • flexibel_gallerdurk-aw00005559.jpg

  flexibel_gallerdurk-aw00005559.jpg

  31-03-2010


  Inkluderet i galleriet:

  Fleksibel gitterrist

 • gallerdurk_aw737.jpg

  gallerdurk_aw737.jpg

  30-03-2010


  Inkluderet i galleriet:

  Gangriste

 • aw3074_110705.jpg

  aw3074_110705.jpg

  06-09-2013


  Inkluderet i galleriet:

  Gitterristemåtter

 • aw2460_100602B.jpg

  aw2460_100602B.jpg

  05-09-2013


  Inkluderet i galleriet:

  Riste type A

 • gallerdurk_4349.jpg

  gallerdurk_4349.jpg

  04-01-2006


  Inkluderet i galleriet:

  Riste type A

 • gallerdurk_aw22.jpg

  gallerdurk_aw22.jpg

  04-01-2006


  Inkluderet i galleriet:

  Gangriste

Vælg galleri